มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

การไปนมัสการกราบไหว้ครั้งแรกของปีที่ศาลเจ้าาคานาซานะ

 ~ วัดไดโคฟุโชจิ เมืองดะรุมะ  (3 ม.ค) ~

กล่าวกันว่าจุดกำเนิดของศาลเจ้าคานาซานะมีมาตั้งแต่เมื่อประมาณ 1900 ปี ในคริสต์ศักราช 100 เป็นศาลเจ้าที่มีประวัติศาตร์ยาวนาน การไปนมัสการกราบไหว้ครั้งแรกของปีในช่วงวันที่ 1-3 ม.ค นั้นมีผู้คนมาเยือนที่นี่กว่า 1 แสนคน สำหรับวัดไดโคฟุโชจิได้จำหน่าย "ดะรุมะ" ของมงคลที่มีอยู่ในญี่ปุ่นตั้งแต่ในอดีตในวันที่ 3 ม.ค ของทุกปีทำให้คนจำนวนมากมาเยือนที่เมืองดะรุมะ

 

 

kinsanejinja001 

 

    

 kinsanejinja002

 

 

CHOKOTABI

 https://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/eng/spot/sp911.html

Official Site http://www.kamikawa-kanko.com/miru/