มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

เซบุ คาวาโกเอะ พาส

(SEIBU KAWAGOE PASS)

 

เซบุ คาวาโกเอะ พาส (SEIBU KAWAGOE PASS) สะดวกสบายชมเมืองคาวาโกเอะ ถนนเมืองโบราณที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยเอโดะ สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ จากบริเวณ Shinjuku และ Ikebukuro

จากสถานี Seibu Shinjuku ถึง Kawagoe เดินทางประมาณ 1 ชม.

สถานี Honkawagoe เป็นสถานีที่ใกล้ถนนเมืองโบราณสมัยเอโดะมากที่สุด

อย่าลืมใช้พาส SEIBU KAWAGOE PASS เดินทางจากโตเกียวมาเที่ยวที่คาวาโกเอะแห่งนี้กัน

seibupass1

รายละเอียด

สามารถใช้เดินทางโดยรถไฟไปกลับได้ 1 รอบ จาก สถานี Seibu Shinjuku /

สถานี Takadanobaba / สถานี Seibu Ikebukuro ถึงสถานี Honkawagoe

ค่าบริการ (ผู้ใหญ่) 700 เยน
สถานที่จำหน่าย สถานี Seibu Shinjuku / สถานี Takadanobaba / สถานี Seibu Ikebukuro
เว็บไซต์ https://www.seiburailway.jp/railways/tourist/english/ticket/deals_kawagoe.html