มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

คาวาโกเอะ ดิสเคาน์ พาส พรีเมี่ยม

 (Kawagoe Discount Pass Premium)

 

คาวาโกเอะ ดิสเคาน์ พาส (Kawagoe Discount Pass) สะดวกสบายชมเมืองคาวาโกเอะ ถนนเมืองโบราณที่หลงเหลืออยู่ตั้งแต่สมัยเอโดะ สามารถเดินทางไปเช้าเย็นกลับได้ จาก Ikebukuro

พาสนี้สามารถใช้เดินทางภายในเมืองคาวาโกเอะแบบไม่จำกัดจำนวน และยังสามารถนำมารับการบริการพิเศษสำหรับผู้ถือตั๋วชนิดนี้ในร้านค่าต่างๆ ทั้งร้านกิโมโนให้เช่า ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม และร้านอื่นๆ

สิทธิพิเศษทั้งการเดินทางรวมไปถึงส่วนลดค่าบัตรเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ 

จากสถานี Ikebukuro ถึงสถานี Kawagoe (Tobu Tojo Line) เดินทางเพียง 30 นาที

อย่าลืมใช้พาส Kawagoe Discount Pass Premium เดินทางจากโตเกียวมาเที่ยวที่คาวาโกเอะแห่งนี้กัน

 

kawagoepass1

 

kawagoepass2

 

kawagoepass3

 

รายละเอียด

สามารถใช้เดินทางโดยรถไฟไปกลับจาก สถานี Ikebukuro - สถานี Kawagoe

(Tobu Tojo Line)

ค่าบริการ (ผู้ใหญ่) 950 เยน
สถานที่จำหน่าย สถานี Ikebukuro (Tobu Tojo Line)
เว็บไซต์ http://www.tobu.co.jp/foreign/tojo/en/access/