มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

โยริอิ โฮโจ มัตสึริ

 

เทศกาลที่จำลองการต่อสู้ระหว่าง Toyotomi และ Hojo ที่เกิดขึ้นเมื่อปี ค.ศ. 1590 มีนักรบสวมชุดเกราะกว่า 500 คน เดินขบวนพาเหรดในตัวเมือง และมีเสียงปืนใหญ่และการจำลองการต่อสู้สมัยสงครามบริเวณ Tamayodo Gawara

 

\yoriitamayadofes1

 

 \yoriitamayadofes2

 

 \yoriitamayadofes3

 

ตำบลที่อยู่ โฮะกะ โออะซะโยะริอิ เมืองโยะริอิ
ทางเข้า

ระบบขนส่งสาธารณะ

เดินจากสถานีโยะริอิ (จนถึงถนนชิงะอิชิฮงโดะริ) ประมาณ 5 นาที 
เดินจากสถานีโยะริอิ (จนถึงหาดแม่น้ำทะมะโดะคะวะฮะระ) ประมาณ 10 นาที 
เดินจากสถานีโยะริอิ (จนถึงสวนฮะชิงะตะโจ) ประมาณ 20 นาที

รถยนต์

จาก "ฮะนะโซะโนะ" IC ของทางด่วนคันเอะสึประมาณ 15 นาที

โฮมเพจ https://www.town.yorii.saitama.jp/soshiki/13/houjyoumaturi.html
CHOKOTABI https://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/th/spot/sp931.html