มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

โคมะโกโคมินกะฮินะมัตสึริ

 

โคมะโกโคมินกะฮินะมัตสึริ  หรือเทศกาลวันเด็กผู้หญิงแห่งหมู่บ้านโบราณโคมะโก ที่หมู่บ้านโบราณแห่งนี้อยู่ที่เมืองฮิดากะ (โคมะโกโคมินกะ) สร้างเมื่อสมัยปลายเอโดะ สามารถชมวิถีชีวิตของคนญี่ปุ่นโบราณได้ที่นี่ และในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ถึงต้นเดือนมีนาคม จะมีการจัดเทศกาล "โคมะโกโคมินกะฮินะมัตสึริ " ภายในอาคารจะจัดแสดง ตุ๊กตาญี่ปุ่น "ตุ๊กตาฮินะ" (เป็นตุ๊กตาที่ทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการเติบโตของเด็กผู้หญิง) ให้ท่านได้รับชม

 

komagokominkahina1

 

komagokominkahina2

 

 komagokominkahina3