มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

เทศกาลกระดาษญี่ปุ่นโอกาว่า

 

วะชิหรือกระดาษญี่ปุ่นเป็นสัญลักษณ์แห่งเมืองโอกาว่า กระดาษญี่ปุ่นของเมืองนี้รู้จักกันในชื่อ 「โอกาว่าวะชิ  กระดาษญี่ปุ่นโอกาว่า」 ซึ่งวิธีการผลิตกระดาษสืบทอดมากว่าพันปี ทำจากเยื่อกระดาษของเปลือกต้นโควโซะหรือต้นหม่อนเท่านั้น「โฮโซคาว่ากามิ」 เป็นวิธีการผลิตกระดาษที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็น 「มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จากองค์การยูเนสโก」 มาชมและสัมผัสประสบการณ์การทำกระดาษญี่ปุ่นกันได้ ให้บริการถึงปลายเดือนพฤศจิกายน

 

ogawawashi1

 

ogawawashi2

 

ogawawashi3