มันเป็นข้อความจากที่นี่

top_banner_what_happening_th 

 

ค้นหารูปปั้นกัปปะ

 

เมืองชิกิมีแม่น้ำสามสายไหลรอบเมือง แม่น้ำอารากาว่า แม่น้ำชินงาชิ และแม่น้ำยานาเซะ กล่าวกันว่าแม่น้ำทั้งสามสายนี้เกี่ยวโยงกับตำนานโบราณของญี่ปุ่นว่าในอดีตที่แห่งนี้มีกัปปะ สัตว์ในตำนานของญี่ปุ่นอาศัยอยู่ และในปัจจุบันภายในเมืองจะมีรูปปั้นกัปปะในอิริยาบถต่างๆ ตั้งอยู่ทั่วเมือง รูปปั้นกัปปะมีทั้งหมด 24 ตัว หากมาท่องเที่ยวที่เมืองนี้แล้วท่านจะสามารถหากัปปะทั้งหมดได้หรือไม่? ท่านสามารถขอรับไกด์บุ๊คนำเที่ยวเมืองชิกิและแผนที่ค้นหารูปปั้นกัปปะได้ฟรี บริเวณจุดให้บริการนักท่องเที่ยวเมืองชิกิ

 

kappa

         

          Shiki City Hall

Address  1-1-1 Nakasuoka,Shiki city,Saitama
Official site http://www.city.shiki.lg.jp