ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว

มันเป็นข้อความจากที่นี่

ศาลเจ้าคะวะโงะเอะ-ฮิงะวะ

ศาลเจ้าคะวะโงะเอะ-ฮิงะวะpicture

กล่าวกันมาจัดตั้งขึ้นตั้งแต่ราวศตวรรษที่ 6 มีชื่อเสียงจากการเป็นศาลเจ้าแห่งการผูกพันความสัมพันธ์ที่มีประวัติศาสตร์
อันยาวนาน

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว ศาลเจ้าคะวะโงะเอะ-ฮิงะวะ
ตำบลที่อยู่ 2-11-5 มิยะชิตะโจ,เมืองคะวะโงะเอะ
หมายเลขโทรศัพท 049-224-0552
แฟกซ์
โฮมเพจ http://www.kawagoehikawa.jp/

เวลา/ราคา

ชั่วโมงทำงาน
วันหยุดประจำ ไม่มี
ราคา ฟรี

ทางเข้า

ระบบขนส่งสาธารณะ ・ลงรถสายJR/สายโทบุโทโจที่สถานีคะวะโงะเอะ ขึ้นบัสโทบุไปทางชินเมโจชะโกะลงที่คิตะมะจิ เดินประมาณ5นาที

・ลงรถสายเซบุชินจุกุที่สถานีฮนคะวะโงะเอะประมาณ20นาที
รถยนต์ เดินทางจากคะวะโงะเอะ IC ของทางด่วนคันเอะสึ ด้วยรถยนต์ประมาณ 15 นาที
ที่จอดรถ(ฟรี) มี
ที่จอดรถ(เสียค่าจอด)

สนองความต้องการอย่างเบ็ดเสร็จ

ติดตั้ง AED บันไดเลื่อนสำหรับคนทั่วไปและวีลแชร์
บริการภาษามือ ชุดสุขภัณฑ์ที่มีราวเกาะ
อธิบายด้วยอักษรเบรลล์ สุขภัณฑ์อเนกประสงค์
อธิบายด้วยเสียง ให้ยืมวีลแชร์
ที่จอดรถวีลแชร์ สุนัขนำทางคนตาพิการ/สุนัขช่วยดูแล
ราวจับบริเวณที่ราบ จัดเตรียมแท่นสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม
ราวบันได ห้องให้นมเด็กอ่อน
ทางลาดสำหรับวีลแชร์ ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องสุขาสำหรับเด็กเล็ก
ลิฟต์สำหรับวีลแชร์ ให้ยืมรถเข็นเด็ก(บางกรณีอาจต้องจ่ายค่ายืม)

ข้อมูลอื่น ๆ

ฟรี Wi-Fi
ร้านปลอดภาษี
บริการภาษาต่างประเทศ
บัตรเครดิต
VISA
JCB
MASTER
Other
หมายเหตุ