ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว

มันเป็นข้อความจากที่นี่

เมะนุมะโชเด็นซัน

งานแกะสลักงดงามภายในโบสถ์ได้รับการกำหนดให้เป็นสมบัติอันมีค่าแห่งชาติ

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว เมะนุมะโชเด็นซัน
ตำบลที่อยู่ 1627 เมะนุมะ,เมืองคุมะงะยะ
หมายเลขโทรศัพท 048-588-1644
แฟกซ์ 048-588-0016
โฮมเพจ http://www.city.kumagaya.lg.jp/kanko/midokoro/menumasyoudenzan/

เวลา/ราคา

ชั่วโมงทำงาน 9:30-16:30 อาคารหลักรับเรื่องถึง 16:00
วันหยุดประจำ ไม่มี
ราคา ภายในวัด ฟรี
ค่าสักการะในโบสถ์700เยน

ทางเข้า

ระบบขนส่งสาธารณะ ขึ้นบัสอะซะฮิจากสถานีคุมะงะยะทางออกด้านเหนือของJRสายทะกะซะกิ ไปทางสถานีโอตะ, สถานนีนิชิโคะอิซุมิ, เมะนุมะโชเท็นมะเอะ ลงที่โชเท็นมะเอะ
รถยนต์ เดินทางจากฮะนะโซะโนะ IC ของทางด่วนคันเอะสึ ด้วยรถยนต์ประมาณ 40 นาที
ที่จอดรถ(ฟรี) มี จอดได้3คัน ทางเมืองบริการที่จอดรถฟรีสำหรับการท่องเที่ยวเมะนุมะเดินไป10นาที จอดได้10คัน (ต้องจองล่วงหน้า)
ที่จอดรถ(เสียค่าจอด)

สนองความต้องการอย่างเบ็ดเสร็จ

ติดตั้ง AED บันไดเลื่อนสำหรับคนทั่วไปและวีลแชร์ ×
บริการภาษามือ × ชุดสุขภัณฑ์ที่มีราวเกาะ
อธิบายด้วยอักษรเบรลล์ × สุขภัณฑ์อเนกประสงค์
อธิบายด้วยเสียง ให้ยืมวีลแชร์
ที่จอดรถวีลแชร์ × สุนัขนำทางคนตาพิการ/สุนัขช่วยดูแล ×
ราวจับบริเวณที่ราบ × จัดเตรียมแท่นสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม
ราวบันได ห้องให้นมเด็กอ่อน ×
ทางลาดสำหรับวีลแชร์ ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องสุขาสำหรับเด็กเล็ก ×
ลิฟต์สำหรับวีลแชร์ × ให้ยืมรถเข็นเด็ก(บางกรณีอาจต้องจ่ายค่ายืม) ×

ข้อมูลอื่น ๆ

ฟรี Wi-Fi ×
ร้านปลอดภาษี ×
บริการภาษาต่างประเทศ โฮมเพจ:มีภาษาอังกฤษ
ไก้ด์:มีภาษาอังกฤษ(กรุณาจองล่วงหน้า)
บัตรเครดิต
VISA ×
JCB ×
MASTER ×
Other
หมายเหตุ นำสุนัขนำทางคนตาพิการมาด้วยได้แต่ต้องแจ้งมายังสำนักงานก่อนล่วงหน้า