มันเป็นข้อความจากที่นี่

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูล Wi-Fi

นะงะโทะโระ โอะโมะเทะนะชิ Wi-Fi

เมืองนะงะโทะโระส่งเสริมการติดตั้งระบบ WiFi จึงสามารถใช้ WiFi ได้ตามร้านค้าต่าง ๆ

คะวะโงะเอะ ฟรี Wi-Fi

อุปกรณ์ทุกชนิดที่รับ WiFi สามารถใช้บริการอินเทอร์เน็ตแรงสูงฟรี
เพียงลงทะเบียนอีเมลเท่านั้นก็สามารถใช้ได้โดยสะดวก
ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่ใช้ ในช่วงเวลา 60 นาทีสามารถเชื่อมต่อกับระบบที่ครั้งก็ได้ภายใน 60 นาที
เนื่องจากใช้แอพเฉพาะกิจ จึงสามารถใช้ระบบ LAN ไร้สายของบริการนี้ รวมทั้งที่สถานีรถไฟและสนามบิน, สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั่วประเทศได้ง่าย

จิจิบุ อะโมะเทะนะชิ ฟรี Wi-Fi

เมืองนะงะโทะโระส่งเสริมการติดตั้งระบบ WiFi สามารถใช้ WiFi ตามจุดต่าง ๆ ได้ฟรี