มันเป็นข้อความจากที่นี่

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ข้อมูลที่เป็นประโยชน

เพื่อการท่องเที่ยวที่สนุกสนานเพลิดเพลิน

ขอขอบคุณทุกท่านที่เดินทางมาเยือนจังหวัดไซตะมะ
เชิญท่องเที่ยวกันตามสบายไม่รีบเร่งเพื่อจะได้สนุกเพลิดเพลินกันเต็มอิ่ม

การอาบน อาหาร ห้องสุขา ห้องที่พักในโรงแรม