มันเป็นข้อความจากที่นี่

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

ระหว่างการเดินทางหรือก่อนออกเดินทาง
ข้อมูลที่มีประโยชน์