มันเป็นข้อความจากที่นี่

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สถานที่ติดต่อฉุกเฉิน

เหตุการณ์/อุบัติเหตุ (ฉุกเฉิน)

เมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนหรือเกิดเหตุฉุกเฉิน กรุณาแจ้งตำรวจทางโทรศัพท์สายด่วน "หมายเลข 110"

110

*โทรด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้
โฮมเพจของสำนักงานตำรวจจังหวัดไซตะมะ

เหตุฉุกเฉิน/อัคคีภัยs

กรณีได้รับบาดเจ็บ, เกิดอาการโรคกำเริบที่จำเป็นต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน กรุณาโทรแจ้งสำนักงานดับเพลิงและกู้ภัยทางโทรศัพท์สายด่วน "หมายเลข 119"

119

*โทรด้วยโทรศัพท์มือถือก็ได้

วิธีใช้โทรศัพท์สาธารณะ

  • กรณีที่ใช้โทรศัพท์สาธารณะที่มีปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน
    (เครื่องโทรศัพท์แบบใช้บัตร,เครื่องโทรศัพท์สีเหลือง, เครื่องโทรศัพท์สีน้ำเงิน,โทรศัพท์แบบหยอดเหรียญ10เยน)
    โทรโดยยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกด "ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน"
  • กรณีที่ใช้โทรศัพท์สาธารณะระบบดิจิทอล
    โทรโดยยกหูโทรศัพท์ขึ้นแล้วกดหมายเลขหลังได้ยินสัญญาณ
    โทรศัพท์สาธารณะระบบดิจิทอลไม่มี "ปุ่มแจ้งเหตุฉุกเฉิน" แต่สามารถโทรหมายเลข 110 แจ้งตำรวจได้โดยไม่ต้องใช้บัตรโทรศัพท์หรือเหรียญสิบเยน

สถานทูตและสถานกงสุลในญี่ปุ่น