มันเป็นข้อความจากที่นี่

ข้อมูลสำหรับนักท่องเที่ยว

สำนักงานท่องเที่ยว

ศูนย์บริการนักเที่ยว ฮงคาวาโกเอะ

รถไฟสายเซบุชินจูกุ สถานีฮงคาวาโกเอะ ออกจากสถานีตั้งอยู่ด้านขวามือ
เจ้าหน้าที่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้
ให้บริการแผ่นพับการเดินทางภายในคาวาโกเอะ 8 ประเทศ 9 ภาษา
บริการอื่นๆ

 

・รถจักรยานเช่า(รถจักรยานเช่าภายในคาวาโกเอะ (Kawagoe Bicycle Sharing))
・บริการรับฝากสัมภาระ


 ค่าบริการ: 1 ชิ้น 500 เยน (รวมภาษี)
 เวลาให้บริการ:09:00 น. ถึงก่อนเวลาปิดทำการศูนย์บริการ 1 ชั่วโมง

 

honkawagoeannaijyo1

 

honkawagoeannaijyo2

   

ตำบลที่อยู่ 1-22-7 ชินโตะมิโจ,เมืองคะวะโงะเอะ
Map Google map
ทางเข้า

ระบบขนส่งสาธารณะ

สถานีฮนคะวะโงะเอะของสายเซบุชินจุกุ (เปเปชั้น1)

รถยนต์

เดินทางจากคะวะโงะเอะ IC ของทางด่วนคันเอะสึ ด้วยรถยนต์ประมาณ 15 นาที

CHOKOTABI http://www.pref.saitama.lg.jp/chokotabi-saitama/th/spot/sp83.html