จุดชมทัศนียภาพ/สมบัติทางธรรมชาติแห่งชาติ ลานหินผาแห่งนะงะโทะระ
เส้นด้ายทอลวดลายงดงาม สิ่งทอจิจิบุเมเซ็น
บ้านเรือนในบรรยากาศสมัยเอะโดะ เอะโดะน้อย คะวะโงะเอะ
สี่ฤดูแห่งไซตะมะ
จุดชมทัศนียภาพ/สมบัติทางธรรมชาติแห่งชาติ ลานหินผาแห่งนะงะโทะระ
เส้นด้ายทอลวดลายงดงาม สิ่งทอจิจิบุเมเซ็น
บ้านเรือนในบรรยากาศสมัยเอะโดะ เอะโดะน้อย คะวะโงะเอะ
สี่ฤดูแห่งไซตะมะ

มันเป็นข้อความจากที่นี่

จังหวัดไซตามะ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของโตเกียว (Just North of Tokyo) ได้ชื่อว่าเป็น Greater Tokyo

ที่จังหวัดไซตามะ มีสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำหลากหลายแห่ง ทั้ง คาวาโกะเอะถนนแห่งเมืองเก่าสมัยเอโดะ

แม่น้ำนากะโทโรขึ้นชื่อ (Nagatoro River Cruise) ดอกชิบะซากุระแห่งจิจิบุ และพิพิธภัณฑ์รถไฟ และที่พิเศษที่สุดการเดินทางมาที่คาวาโกเอะ สามารถเดินทางแบบไปเช้าเย็นกลับจากโตเกียวได้ เดินทางโดยรถไฟเพียง 30 นาที เชิญทุกท่านมาท่องเที่ยวที่นี่  

 

หัวข้อเรื่อง