มันเป็นข้อความจากที่นี่

สุราท้องถิ่น

จังหวัดไซตะมะอยู่ในอันดับต้นของประเทศด้านปริมาณการส่งเหล้าสาเกออกสู่ตลาด
ยิ่งกว่านั้นยังเป็นแหล่งผลิตสุราที่สำคัญในเขตปริมณฑลของนครหลวง จากการมีโรงงานผลิตเบียร์, โรงกลั่นวิสกี้ และโรงผลิตไวน์อีกหลายแห่งด้วย
จังหวัดไซตะมะจัดงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเหล้าสาเกเป็นประจำ
ขอเชิญทุกท่านหาโอกาสแวะมาเยือนให้ได้ ! เหล้าสาเกที่ผลิตในจังหวัดเดียวกันนั้นมีรสแตกต่างกันไปในแต่ละโรงผลิต
เรามาสนุกกับชิมเหล้าสาเกของแต่ละโรงผลิตกันไหม?

bnr_factory.png

หัวข้อเรื่อง

 

สะสมฉลากเหล้าสาเก 35 ยี่ห้อของไซตะมะ