มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

โคะชิงะยะ ฮะริโกะดะรุมะ

มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า ชายชื่อ "ดะรุคิจิ" เป็นคนเริ่มทำตุ๊กตาแบบนี้ขึ้นมาในราวปี 1716-1735
ทำโดยใช้กระดาษญี่ปุ่นหุ้มตุ๊กตาล้มลุกทำด้วยไม้  ตัวตุ๊กตาจึงเบาและล้มลุกได้ดี
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ