มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

โคะชิงะยะ คัจจู

กล่าวกันว่า ตุ๊กตาแบบนี้เริ่มมีขึ้นในสมัยเอะโดะเพื่อใช้เป็นเครื่องประดับในวันฉลองเด็กผู้ชายเพื่อขอพรให้เติบโตขึ้นเป็นคนสุขภาพดี
ลักษณะพิเศษของชุดเสื้อเกราะนักรบอยู่ที่การรวบรวมกรรมวิธีการผลิตระดับเลิศ ทั้งงานช่างโลหะ, งานช่างลงรัก, งานช่างเครื่องหนัง และศิลปะการถุกเชือกเอาไว้อย่างพร้อมมูล
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ