มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตุ๊กตาฮินะนิงเงียว โคะชิงะยะ

ต้นกำเนิดของตุ๊กตาแบบนี้คือช่างที่เข้าไปฝึกงานกลับมาจากเอะโดะในราวปี 1780 ได้เริ่มทำขึ้นในท้องถิ่นนี้
ตัวตุ๊กตาโตกว่าของเกียวโตและดูสง่างามไปทั้งตัว ลักษณะการใส่กิโมโนท่อนล่างของตุ๊กตาที่รับบทเป็นข้าหลวงและนักดนตรีทั้ง 5 ดูมีเอกลักษณ์แปลกตา
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ