มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

โอะชิเอะ ฮะโงะอิตะ ของคะซุกะเบะ 

ในสมัยเอะโดะมีการประดับลวดลายด้วยภาพโอะชิเอะลงบนแผ่นไม้สำหรับใช้ตีลูกคล้ายลูกขนไก่เล่นกันในช่วงปีใหม่ที่เรียกว่าซะงิโจ ฮะโงะอิตะ หลังจากนั้นระหว่างที่ต้องอพยพหลบภัยสงคราม ช่างประดิษฐ์ภาพโอะชิเอะของอะซะกุซะที่หนีภัยไปอยู่คะซุกะเบะได้เผยแพร่ศิลปะให้แก่ผู้คนที่นั่น
ช่างแต่งใบหน้ากับช่างประกอบภาพด้วยศิลปะโอะชิเอะ ประสานงานกันสร้างฮะโงอิตะที่มีความงามลึกล้ำสามมิติ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ