มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

คะซุกะเบะ คิริบะโกะ

การผลิตกล่องไม้คิริมีต้นกำเนิดจากการที่ช่างไม้ซึ่งมาร่วมในการก่อสร้างวัดโทโชงูที่นิกโกในช่วงปี 1624-1645 ได้เข้ามาอาศัยอยู่ที่คะซุกะเบะ และเริ่มนำไม้คิริที่เหลือจากการก่อสร้างมาทำเป็นสิ่งของเล็ก ๆ น้อย ๆ  คิริเป็นไม้น้ำหนักเบาและทนความชื้นได้ดี เหมาะกับการทำเป็นกล่องไม้สำหรับใช้เป็นภาชนะบรรจุสิ่งของต่าง ๆ เป็นต้น
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ