มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

คะซุกะเบะ คิริทันซุ

การผลิตตู้ไม้คิริมีต้นกำเนิดจากการที่ช่างไม้ซึ่งมาร่วมในการก่อสร้างวัดโทโชงูที่นิกโกช่วงต้นสมัยเอะโดะและเข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่คะซุกะเบะ เริ่มผลิตหีบไม้สำหรับใส่ของและสิ่งของที่ประกอบขึ้นด้วยไม้
มีชื่อเสียงจากการที่ประกอบขึ้นรูปได้ง่าย เบาและทนความชื้นได้ดี
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ