มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

จิจิบุ โฮะงุชินัซเซ็น (ยะงุจิ)

สีย้อมของจิจิบุที่ใช้กันในช่วงสมัยบุนเซ ปี 1818 ถึง 1830 ถึงสมัยเมจิ ปี 1868-1912 เป็นสีธรรมชาติ พัฒนาจากการเป็นสีย้อมเสื้อผ้าใช้ในครัวเรือน มาเป็นพื้นฐานของสิ่งทอจิจิบุในปัจจุบัน
สิ่งทอที่เรียกว่าโฮะงุชินัซเซ็นได้รับการสร้างสรรค์ขึ้นเป็นเทคนิคพื้นฐานของสิ่งทอจิจิบุที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิม
ลักษณะพิเศษคือการพิมพ์ลายเลือน ๆ ลงบนบนด้ายเส้นยืน ทำโดยนำกระดาษแม่พิมพ์ลายวางลงบนด้ายเส้นยืนแล้วใช้แปรงชุบสีย้อมทาลงไป ทับเป็นสี ๆ ตามลำดับ ที่มาของชื่อ "โฮะงุชินัซเซ็น" คือเวลาทอเส้นด้ายแนวนอนจะต้องคลายเส้นด้ายไปด้วย
กรรมวิธีการทอลายโฮะงุชินัซเซ็นนี้พัฒนาจากวิธีที่เรียกว่าชิโงะกินัซเซ็น และก้าวหน้าอย่างรวดเร็วด้วยการเพิ่มเติมวิธีทะเทะอิโตะนัซเซ็น/เซเคนัซเซ็นและปรับปรุงตลอดมา
ลวดลายของด้ายเส้นยืนพาดทับกับสีของเส้นด้ายแนวนอนเป็นสีที่งามกลมกลืนและมีมิติลึกล้ำ
*ยะงุจิ…ผ้าทำผ้าปูที่นอน
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ