มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

จิจิบุเมเซ็น

การผลิตจิจิบุเมเซ็นเริ่มต้นเมื่อขุนนางชื่อจิจิบุฮิโกะโนะมิโกะโตะได้รับแต่งตั้งให้มาปกครอง
จิจิบุในสมัยจักรพรรดิซุจินรัชกาลที่ 10 และได้นำการเพาะเลี้ยงไหมและการทอผ้ามาสอนชาวเมือง
หลังจากนั้นได้มีการนำวิธีทอแบบโฮะงุชิมาใช้เพิ่มเติมการย้อมสีเส้นด้ายในยุคเริ่มแรกด้วย

・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ
・สินค้างานฝีมือที่กำหนดโดยรัฐมนตรีกระทรวงเศรษฐกิจ การค้า และอุตสาหกรรม