มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

เกียวดะ ทะบิ

เกียวดะทะบิเริ่มมีขึ้นในสมัยนารา (ปี 1634) เป็นงานที่ทำกันในครัวเรือนของบริวารขุนนาง
และมีชื่อเสียงไปทั่วประเทศดังที่มีผู้บันทึกไว้เมื่อปี 1764 ว่าเป็นแหล่งผลิตถุงเท้าทะบิที่เรียกว่าชิโนะบิซะชิที่มีชื่อเสียง
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ