มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

บุชูโช ไอโซะเมะ (บุชูคนโอะริ)

กรรมวิธีการย้อมครามนั้นกล่าวกันว่าได้รับการถ่ายทอดมายังบริเวณเมืองฮินิวในช่วงทศวรรษปี 1780  สมัยก่อนนิยมผลิตผ้าที่เรียกผ้าโอจิมะ (บุชูคน)กันมาก พื้นที่แถบภาคเหนือของไซตะมะ
โดยเฉพาะที่ฮะนิวและคะโซะมีการจัดตั้งตลาดขึ้นมาซื้อขายกันอย่างคึกคัก
โอจิมะคือผ้าทอด้วยเส้นด้ายย้อมสีคราม ใช้ทำ
เสื้อสำหรับใส่ทำงานในไร่นาและถุงเท้าแบบแยกนิ้วโป้งที่เรียกว่าทะบิ
การย้อมครามนั้นเป็นการย้อมด้วยน้ำครามที่ได้จากการหมักครามตามธรรมชาติ ยิ่งซักสียิ่งสดและดูดียิ่งขึ้น
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ