มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

เทะงะกิ โคะอิโนะโบะริ

กล่าวกันว่าช่างทำร่มกันฝน, ช่างทำโคมไฟ ช่วงปลายสมัยเอะโดะ เริ่มทำโคะอิโนะโบะริหรือที่รู้จักกันว่าธงปลาคาร์พ เป็นงานฆ่าเวลายามว่าง ตอนแรกทำด้วยกระดาษญี่ปุ่นแต่ต่อมาได้พัฒนามาใช้ผ้า
โคอิโนะโบะริของท้องถิ่นนี้มีชื่อเสียงจากลวดลายละเอียดซับซ้อนดูมีคุณค่าบนตัวปลาคาร์พที่บรรจงวาดด้วยมือ
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ