มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ตุ๊กตาโคโนะบินะ

กล่าวกันว่าเมื่อราวปี 1580 ช่างทำตุ๊กตาดินจากฟุชิมิในเกียวโตที่ย้ายเข้ามาอาศัยอยู่ในบริเวณที่เป็นจังหวัดไซตะมะในปัจจุบัน ได้เริ่มทำตุ๊กตาแบบนี้ขึ้น จนกระทั่งในช่วงทศวรรษปี 1770 จึงได้เริ่มผลิตตุ๊กตาแต่งชุดกิโมโนแล้วก้าวเข้าไปครองตำแหน่ง 1 ในสามตลาดใหญ่ของวงการตุ๊กตาฮินะนิงเงียวของภาคคันโต
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ