มันเป็นข้อความจากที่นี่

Traditional Crafts

ฮันโน โอชิมะสึมุงิ

ผ้าทอไหมของภูมิภาคฮันโนมีต้นกำเนิดอยู่ในยุคเก่าแก่ช่วงปี 708-715 เป็นผ้าทอที่ใช้เส้นไหมดิบคุณภาพสูงที่เลือกสรรอย่างเข้มงวดนำมาทอทีละเส้นเป็นลวดลายละเอียดปราณีต
・สินค้าหัตถกรรมดั้งเดิมที่กำหนดโดยผู้ว่าการจังหวัดไซตะมะ