มันเป็นข้อความจากที่นี่

 

ติดต่อสอบถามได้ที่

 

ฝ่ายการท่องเที่ยว แผนกอุตสาหกรรมและแรงงาน จังหวัดไซตะมะ

รหัสไปรษณีย์ 330-9301

3-15-1 ทะคะซะโงะ, อุระวะ-กุ, ไซตะมะ-ชิ, จังหวัดไซตะมะ

หมายเลขโทรศัพท์:048-830-3953

จดหมาย:a3950-10@pref.saitama.lg.jp