ค้นหาแหล่งท่องเที่ยว

มันเป็นข้อความจากที่นี่

สำนักงานท่องเที่ยวสถานีคะวะโงะเอะ เมืองคะวะโงะเอะ

สำนักงานท่องเที่ยวที่อยู่ใกล้ที่สุดกับเมืองโคะเอะโดะคะวะโงะเอะและย่านเมืองโกดังเก็บเหล้าสาเก

ข้อมูลพื้นฐาน

ชื่อแหล่งท่องเที่ยว สำนักงานท่องเที่ยวสถานีคะวะโงะเอะ เมืองคะวะโงะเอะ
ตำบลที่อยู่ 1-22-7 ชินโตะมิโจ,เมืองคะวะโงะเอะ
หมายเลขโทรศัพท
แฟกซ์
โฮมเพจ

เวลา/ราคา

ชั่วโมงทำงาน
วันหยุดประจำ ไม่หยุดตลอดปี
ราคา

ทางเข้า

ระบบขนส่งสาธารณะ สถานีฮนคะวะโงะเอะของสายเซบุชินจุกุ (เปเปชั้น1)
รถยนต์ เดินทางจากคะวะโงะเอะ IC ของทางด่วนคันเอะสึ ด้วยรถยนต์ประมาณ 15 นาที
ที่จอดรถ(ฟรี)
ที่จอดรถ(เสียค่าจอด)

สนองความต้องการอย่างเบ็ดเสร็จ

ติดตั้ง AED บันไดเลื่อนสำหรับคนทั่วไปและวีลแชร์
บริการภาษามือ ชุดสุขภัณฑ์ที่มีราวเกาะ
อธิบายด้วยอักษรเบรลล์ สุขภัณฑ์อเนกประสงค์
อธิบายด้วยเสียง ให้ยืมวีลแชร์
ที่จอดรถวีลแชร์ สุนัขนำทางคนตาพิการ/สุนัขช่วยดูแล
ราวจับบริเวณที่ราบ จัดเตรียมแท่นสำหรับเปลี่ยนผ้าอ้อม
ราวบันได ห้องให้นมเด็กอ่อน
ทางลาดสำหรับวีลแชร์ ที่นั่ง/เก้าอี้ในห้องสุขาสำหรับเด็กเล็ก
ลิฟต์สำหรับวีลแชร์ ให้ยืมรถเข็นเด็ก(บางกรณีอาจต้องจ่ายค่ายืม)

ข้อมูลอื่น ๆ

ฟรี Wi-Fi
ร้านปลอดภาษี
บริการภาษาต่างประเทศ เจ้าหน้าที่(อังกฤษ เยอรมัน เกาหลี สเปญ)
แผ่นพับト(อังกฤษ จีน เกาหลี เยอรมันฝรั่งเศส สเปญ โปรตุเกส ไทย)
บัตรเครดิต
VISA
JCB
MASTER
Other
หมายเหตุ